• Tłumacz języka migowego
BIP

AS - Aktywny Senior

AS - Aktywny Senior

„ AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2024-2028”

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjmuje się, że osoba starsza to osoba, która ukończyła 60. rok życia. Starość jest jedną z faz życia człowieka. W literaturze naukowej dotyczącej starości spotkać można różne klasyfikacje okresów życia człowieka. Nie powinno to dziwić, bowiem starość poszczególnych ludzi rożni się. Zależy od ich wewnętrznych cech osobowych. Podlega także uwarunkowaniom zewnętrznym, zależnym od czasu i przestrzeni, w których żyjemy.

Starość jest tak samo ważnym etapem życia ludzkiego, jak każdy inny, choć jest ostatnim etapem rozwoju człowieka. Zachodzące zmiany demograficzne powodują jednak, że żyjemy coraz dłużej, że ogólnie starzejemy się jako społeczeństwo, że wzrasta liczba osób starszych w społeczeństwie. Tendencja ta ma duży wpływ na nasze życie codzienne.

Polityka senioralna w Powiecie Będzińskim musi być rozumiana szeroko, jako ogół działań, w okresie całego życia człowieka, prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej, oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych. Jednym z najważniejszych działań realizowanych w ramach tak pojmowanej polityki senioralnej jest Program „AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2024-2028”. Program skierowany do seniorów z terenu Powiatu jest istotnym elementem budowania kompleksowego wsparcia. Program został 30 stycznia 2024r. przyjęty uchwałą Nr 19/24 Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Karta „AS - Aktywnego Seniora”

Kartę może wyrobić każdy mieszkaniec Powiatu Będzińskiego, który ukończył 60. rok życia.

W celu wyrobienia Karty zapraszamy do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 (pokój 207).

Seniorze! Potrzebujesz tylko dowód osobisty i wniosek o wyrobienie Karty (do pobrania w poniższej tabeli lub dostępny w wersji papierowej w Wydziale Polityki Społecznej).

Kartę wyrabiamy niezwłocznie i dołączamy do niej katalog ulg i zniżek.

Jeśli nie masz jeszcze powiatowej Karty Seniora zgłoś się do nas lub wyślij dokumenty na adres mailowy WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, a Kartę prześlemy pocztą.

Katalog Usług Programu

W ramach Karty AS – Aktywnego Seniora dostępny jest Katalog Usług Programu zawierający wykaz partnerów, którzy zobowiązali się na mocy porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim do udzielania zniżek i ulg.

Katalog do pobrania znajduję się w poniższej tabelce. Zapraszamy również po odbiór wersji papierowej do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Katalog będzie aktualizowany na bieżąco.

Kategoria: AS – Aktywny Senior [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-02-02 AS - Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2024 - 2028
ilość pobrań: 311
AS - Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2024 - 2028 1,01MB zobacz
pdf 2024-02-02 Regulamin Karty AS - Aktywnego Seniora.pdf
ilość pobrań: 133
Regulamin Karty AS - Aktywnego Seniora.pdf 171,71KB zobacz
pdf 2024-02-02 Wniosek o wydanie Karty AS - Aktywnego Seniora.pdf
ilość pobrań: 227
Wniosek o wydanie Karty AS - Aktywnego Seniora.pdf 509,36KB zobacz
pdf 2024-06-19 Katalog Usług Programu.pdf
ilość pobrań: 7
Katalog Usług Programu.pdf 3,08MB zobacz
do góry