• Tłumacz języka migowego
BIP
21/04 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia usytuowanej w Psarach - działki nr 497 oraz 498

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Psarach.


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Psarach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 497 i 498 o powierzchni łącznej 2711m2, stanowiąca użytek (Bz) - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, (ŁV) - łąki trwałe, Lzr (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) obręb Strzyżowice, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00049298/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość w części urządzona jest jako boisko sportowe. Pozostała część nieruchomości to teren zadrzewiony i zakrzewiony.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Psary zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2010r. Nr 243, poz. 3690, ww. działki przeznaczone są w części na tereny rolnicze łąk i pastwisk - symbol planu 3RZ i w części pod drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych - symbol planu 5KDD1/2.

CEL UŻYCZENIA: boisko sportowe

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 611m2

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-04-21 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia usytuowanej w Psarach..pdf
ilość pobrań: 77
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia usytuowanej w Psarach..pdf 631,05KB zobacz

do góry