• Tłumacz języka migowego
BIP
23/09 2022
#Ogłoszenia

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sielecka

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899)

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

przeznacza do oddania w dzierżawę na okres 1 roku część nieruchomości położonej przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

1.Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Będzińskiego położona jest w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 141/3 arkusz mapy 38 o pow. 4065 m2, obręb Będzin, stanowiąca użytek Ba (tereny przemysłowe), opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00019864/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieje wzmianka - inny wpis w dziale III. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

  1. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Będzińskiego położona jest w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 139/6 arkusz mapy 38 o pow. 1727 m2, obręb Będzin, stanowiąca użytek Ba (tereny przemysłowe), opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00015231/9 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

  1. Nieruchomość stanowi teren w części zabudowany budynkami przemysłowymi.
  2. Nieruchomość stanowi teren niezabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie działki 141/3.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie, zatwierdzoną uchwała nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz.urz. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia   9 sierpnia 2010r.) ww. nieruchomości przeznaczone są pod: TERENY PRZEMYSŁU I DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ (symbol planu 1.1 PP-PS)

 

CEL DZIERŻAWY: magazynowo-składowe oraz przemysłowe

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 1000 m2 zabudowanej nieruchomości

                                                  450 m2 nieruchomości gruntowej

                                                 

 

CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA: 1 rok

 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,75 zł/m2 netto za nieruchomość zabudowaną oraz 2,27 zł/m2. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu                     o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

                                              

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

  1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec

Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk

Członek Zarządu: Halina Mentel

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-09-23 Wykaz Sielecka.pdf
ilość pobrań: 4
Wykaz Sielecka.pdf 297,66KB zobacz

do góry