• Tłumacz języka migowego
BIP
20/09 2022
#Aktualności

Powiat bardziej dostępny!

Starostwo Powiatowe w Będzinie zakupiło pętle indukcyjne stanowiskowe oraz pętlę indukcyjną przenośną. Pętle stanowiskowe znajdują się w Biurach Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego  oraz ul. Ignacego Krasickiego.

Zakup został dofinansowany w 35% ze środków PFRON w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B”.

Pętla indukcyjna jest środkiem służącym do poprawy komunikacji i wspomagania słuchu. Dzięki niej użytkownik aparatu słyszy czysty dźwięk, poprzez wyeliminowanie szumów związanych z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje.

 

cdvgfb

do góry