• Tłumacz języka migowego
BIP

Uwaga na tańszy prąd, gaz!!!

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Będzinie zgłaszają się konsumenci, którzy w swoich domach pod wpływem błędu, braku rzetelnej informacji, a często nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych - podpisują umowy o sprzedaż energii elektrycznej, gazu z inną firmą niż dotychczasowa.  W związku z powyższym przypominam o prawach i obowiązkach dotyczących procesu zmiany sprzedawcy energii- powiedział Starosta Będziński - Sebastian Szaleniec.

 

Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) od 1 lipca 2007r. każdy odbiorca energii elektrycznej i paliw gazowych ma prawo dokonać zmiany sprzedawcy, wedle własnych potrzeb i preferencji. MUSI TO JEDNAK ROBIĆ ŚWIADOMIE.

 

Decydującą rolę przy wyborze oferty odgrywa cena prądu i gazu, czyli oszczędność, jaką odbiorca może uzyskać w wyniku dokonanej zmiany. Analizując dostępne na rynku propozycje sprzedawców warto - poza ceną jednostkową energii - zwrócić uwagę także na inne istotne elementy, takie jak informacja o rzeczywistym zużyciu energii i gazu, okres obowiązywania proponowanej umowy, metody płatności oferowane przez sprzedawcę (sposób regulowania płatności) czy warunki rozwiązania umowy, w tym okres wypowiedzenia i okres rozliczeniowy.

 

Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i paliw gazowych bardzo często odbywa się w drodze umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, np. w domach odbiorców, za pośrednictwem akwizytora reprezentującego przedsiębiorstwo lub na odległość np. oferta przez telefon.

 

Niestety na rynku działa wiele firm energetycznych, których przedstawiciele stosują różne nieuczciwe metody celem zdobycia klienta. W związku z takimi praktykami przede wszystkim należy pamiętać o konieczności stosowania zasady ograniczonego zaufania w odniesieniu do każdej osoby, która chce wejść do naszego mieszkania. To, że osoba taka będzie dla nas uprzejma, nie oznacza jeszcze, że ma dobre zamiary.

 

Bez względu czy mamy lat 20 czy 80, jeśli podpisaliśmy umowę - ponosimy konsekwencje. Podpisanie umowy oznacza akceptację jej warunków.

 

Jak ustrzec się przed zawarciem niekorzystnej umowy?

 1. Weryfikuj
  Zawsze sprawdzaj jaką firmę reprezentuje akwizytor. Poproś o okazanie pełnomocnictwa do zawierania umów oraz dokumentu tożsamości. Pomocna będzie również weryfikacja identyfikatora lub legitymacji służbowej (sprzedawca ma obowiązek okazać Ci te dokumenty).
 2. Dokładnie czytaj i analizuj
  Po zweryfikowaniu danych sprzedawcy, jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty innej firmy i zmianą sprzedawcy energii, dokładnie przeanalizuj przedstawioną ofertę i dokumenty, które sprzedawca przekazuje Ci do podpisu.

 

Co sprawdzić w ofercie?
Przede wszystkim zastanów się, czy oferta jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami a następnie sprawdź dokładnie warunki umowy, np:

 • czy ceny zawierają podatek VAT,
 • jakie są opcje płatności (w tym termin i sposób dokonywania płatności),
 • jaki jest okres obowiązywania umowy i warunki jej wypowiedzenia oraz czy jest ona przedłużana automatycznie.

 

Nie wahaj się zapytać sprzedawcę o takie kwestie jak:

 • wysokość opłat stałych (np. opłaty abonamentowej lub handlowej),
 • dodatkowe opłaty, inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne Wszystkie te pozycje mogą wpłynąć na wysokość Twojego rachunku za energię.
 1. Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:
  • zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,
  • dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, jakie zostaną Ci przekazane do podpisu,
  • upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca,
  • daj sobie czas na dokładne przeczytanie dokumentów (w tym umowy) - nie musisz ich podpisywać od razu. Zawsze możesz poprosić o ich pozostawienie i umówić się na ewentualne podpisanie nowej umowy dopiero po przeanalizowaniu jej treści.

 

Twoje prawa:

 • przyszły sprzedawca powinien poinformować cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć Ci wzór tego oświadczenia,
 • możesz odstąpić od umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, tj. podpisanej u Ciebie w domu lub zawartej przez telefon, w terminie 14 dni od jej podpisania bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu,
 • odstąpienie od umowy może nastąpić:
  - poprzez wysłanie listu poleconego z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,
  - osobiście bezpośrednio w lokalu sprzedawcy
 • jeżeli minęło więcej niż 14 dni od daty podpisania umowy a zostałeś wprowadzony w błąd przez przedstawiciela sprzedawcy, pamiętaj, że masz możliwość uchylenia się od skutków zawarcia umowy, składając (listem poleconym lub osobiście) sprzedawcy oświadczenie wraz ze wskazaniem wszystkich okoliczności, które świadczą o błędzie. W swoim oświadczeniu opisz dokładnie całą sytuację oraz wskaż argumenty podane przez przedstawiciela, które nie były zgodne z prawdą, a które spowodowały podjęcie przez Ciebie decyzji o podpisaniu umowy.
 • zawsze możesz skontaktować się ze swoim dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, jeśli coś wzbudzi Twoje zastrzeżenia lub pytania.

 

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

 • przedstawiciel wzbrania się przed zostawieniem egzemplarza podpisanej umowy,
 • na dokumentach niewidoczne są dane firmy, którą reprezentuje,
 • nie jesteś w stanie zweryfikować jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy,
 • jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji,
 • sprzedawca obiecuje ci niższą stawkę opłaty za energię, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),
 • jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów.
do góry