• Tłumacz języka migowego
BIP

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie

12‑01‑2024 09:52:15

Powiat Będziński zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawne i poradnictwa obywatelskiegow 9 punktach zlokalizowanych na terenie całego powiatu. Pomoc udzielana jest stacjonarnie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania
  i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
 • porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jak uzyskać poradę?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 32 778-78-84  w  poniedziałek  w godzinach 7.30 - 17.00,
  od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w piątek w godzinach 7.30 - 14.00
 • wejdź na stronę internetową np.ms.gov.pl/zapisy wybierz z listy po lewej stronie województwo (Śląskie), powiat (Będziński) i punkt. Przy wyborze punktu można nie tylko korzystać z listy, ale też z mapki znajdującej się po prawej stronie ekranu.
 • zaznacz opcję „Chcę skorzystać z porady stacjonarnie” i odpowiedzieć na pytanie o konieczność skorzystania z ewentualnej pomocy tłumacza migowego.
 • wybierz odpowiedni termin i godzinę wizyty, naciśnij „Umów wizytę” i wpisz swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu, adres e-mail
 • potwierdź zaznaczeniem w okienku, że nie możesz ponieść kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz obywatelskiej  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

Nieodpłatne mediacje są organizowane po uprzednim zgłoszeniu - umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu. Punkt zlokalizowany w Wojkowicach przy ul. Źrałków 1/w Dobieszowicach przy. ul. Kościuszki 25C posiada specjalizację z zakresu mediacji.

Przypominamy, że z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców wojennych

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczność z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady
z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych umożliwiających osobom fizycznym uzyskanie pomocy prawnej lub porady obywatelskiej niezależnie od miejsca zamieszkania. Aktualizowana na bieżąco lista jest dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy lub mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, problemy z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi i nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc? Masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z  pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji za darmoSkontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Będzinie i poproś o umówienie spotkania z prawnikiem na nieodpłatną poradę prawną lub obywatelską.


telefon: 32 778 78 84

e-mail: npp@powiat.bedzin.pl

Osoby uprawnione  będą mogły  uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,  w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

                                             i edukacji prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego w 2024 roku

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Poradnictwa Obywatelskiego

Siedziba punktu

Czas pracy punktu

Punkt nr 1

Porad udzielają Adwokaci i Radcy Prawni

Starostwo  Powiatowe  w  Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6

42-500 Będzin

poniedziałek – czwartek                                                                                                                                             1130 - 1530

piątek

1000-1400

Punkt nr 2

Porad udzielają Radcy Prawni

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17A

42-500 Będzin

poniedziałek – piątek     

900 - 1300

Punkt nr 3

Porad udzielają Adwokaci

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Szpitalna 85

41-250 Czeladź

poniedziałek – piątek

1100 - 1500

Punkt nr 4 mobilny

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez

Fundację Poradnictwa Pro Bono

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II                                                                                                                               w Siewierzu

ul. Kościuszki 15

42-470 Siewierz

wtorek 1000 - 1400

czwartek 1330 – 1730

piątek 800 - 1200

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach

ul. Wolności 62A

42-460 Mierzęcice

 

poniedziałek 1300- 1700  

środa 1300 - 1700

 

Punkt nr 5 mobilny

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez

Fundację Poradnictwa Pro Bono

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4

41-260 Sławków

poniedziałek 1300- 1700

środa 1300- 1700

piątek1300- 1700

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach

ul. Szkolna 100

42-512 Psary

 

wtorek 1300 - 1700

czwartek 1300 – 1700

 

Punkt nr 6 mobilny

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji prowadzony przez

Fundację Poradnictwa Pro Bono

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

ul. Źrałków 1

42-580 Wojkowice

poniedziałek 1330- 1730

środa 1330- 1730

piątek1330- 1730

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Bobrownikach

ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

wtorek 800 - 1200

czwartek 800 - 1200 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2022-07-06 informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji-1.docx
ilość pobrań: 205
informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji-1.docx 24,26KB -
docx 2022-07-06 informacja o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających-2.docx
ilość pobrań: 124
informacja o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających-2.docx 113,19KB -
doc 2022-07-06 harmonogram 2022-1.doc
ilość pobrań: 198
harmonogram 2022-1.doc 36,5KB -
do góry