• Tłumacz języka migowego
BIP

Rejon Żydaczowski - Ukraina

Herb Rejonu Żydaczowskiego

Rejon Żydaczowski położony jest w obwodzie lwowskim w zachodniej części Ukrainy. W skład rejonu wchodzą gminy wiejskie: Mikołajów n/Dn, Rozdół, Żurawno, Żydaczów, Młyniska, Ruda oraz miasta: Mikołajów n/Dn., Rozdół, Żurawno, Żydaczów.

Całkowita powierzchnia Rejonu Żydaczowskiego: 996 km².

Liczba mieszkańców: 71 700 osób.

Teren Rejonu Żydaczowskiego jest niezwykle bogaty pod względem fauny i flory. Występuje tu 110 gatunków zwierząt. W krajobrazie Żydaczowa dominują rzeki - w tym jedna z największych rzek Ukrainy - Dniestr. W pobliżu Żydaczowa łączy się on z rzeką Stryj- największym prawym dopływem.

Gospodarka opiera się na przemyśle celulozowo - papierniczym oraz spożywczym. Funkcjonuje tu również 89 przedsiębiorstw rolniczych zarówno państwowych jak i prywatnych. Rejon Żydaczowski charakteryzuje się gęstą siecią dróg w tym dróg krajowych łączących Ukrainę z innymi krajami Europy.

O zdrowie mieszkańców dbają 3 szpitale, 6 przychodni lekarskich oraz 66 wiejskich punktów opieki medycznej.

Sieci instytucji edukacyjnych obejmuje 71 szkół, gimnazjum i 6 kompleksów edukacyjnych w których naukę pobiera ponad 7 000 uczniów. Placówki kultury to 96 domów kultury, 91 filii bibliotek, 2 szkoły muzyczne. Na terenie rejonu funkcjonuje 18 amatorskich zespołów ludowych. W rejonie Żydaczowskim można odwiedzić około 400 obiektów dziedzictwa narodowego:

 - Są to głównie zabytki architektury sakralnej i militarnej. Warto wspomnieć, iż w Żurawnie w roku 1505 urodził się Mikołaj Rej - poeta i prozaik epoki renesansu, autora słynnego cytatu „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

24 sierpnia 2011 r. w Dniu Niepodległości Ukrainy na uroczystej sesji Rady Powiatu Żydaczowskiego, radni jednogłośnie poparli projekt umowy o podjęciu współpracy między Powiatem Będzińskim, a Rejonem Żydaczowskim.

do góry