• Tłumacz języka migowego
BIP

Powiat Jędrzejowski

 Herb Powiatu Jędrzejowskiego

12 lipca 2011 r. został podpisany list intencyjny, dotyczący współpracy pomiędzy Powiatem Będzińskim, a Powiatem Jędrzejowskim. Podpisanie porozumienia ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie kultury, edukacji i turystyki. Ważnym elementem zawartej współpracy jest także nawiązanie kontaktów i współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie obu powiatów.

Powiat jędrzejowski - powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jędrzejów.

W skład powiatu wchodzą:

- gminy miejsko-wiejskie: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów
- gminy wiejskie: Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia, Sobków, Wodzisław
- miasta: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów

Powiat jędrzejowski graniczy z trzema powiatami województwa świętokrzyskiego: włoszczowskim, kieleckim i pińczowskim, z jednym powiatem województwa małopolskiego: miechowskim oraz z jednym powiatem województwa śląskiego: zawierciańskim.

do góry