• Tłumacz języka migowego
BIP
28/04 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Bobrowniki działka nr 606/13

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do najmu na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w Bobrownikach.


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Bobrownikach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 606/13 o powierzchni 591m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, obręb Rogoźnik, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/000022349/1 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość w części zabudowana jest budynkiem wolnostojącym stanowiącym własność osoby trzeciej. Pozostała część nieruchomości stanowi teren zagospodarowany, służący do prowadzenia działalności. Teren jest ogrodzony.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr LIII/526/22 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22.08.2022r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planu 1U - teren zabudowy usługowej.

CEL NAJMU: handel i usługi
POWIERZCHNIA NAJMU: 591m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata
WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 4,15 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-04-28 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Bobrowniki działka nr 60613 .pdf
ilość pobrań: 72
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Bobrowniki działka nr 60613 .pdf 624,63KB zobacz

do góry