• Tłumacz języka migowego
BIP
07/06 2024
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, działka numer 4/273

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 148/24 Wojewody Śląskiego z dnia 14 maja 2024r. w sprawie wyrażenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów najmu części nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Będzinie przy ul. Koszelew oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4/273, obręb Będzin o powierzchni całkowitej 753m2 (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Koszelew, stanowi teren zielony przy zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

CEL NAJMU: rekreacja
POWIERZCHNIA NAJMU: 125m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: nieoznaczony

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 150% stawki tj. 0,90 zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 i Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Biuro Gospodarki Nieruchomościami ogłoszenia 2024
pdf 2024-06-07 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, działka numer 4273 .pdf
ilość pobrań: 24
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, działka numer 4273 .pdf 706,29KB zobacz

do góry