• Tłumacz języka migowego
BIP
16/09 2022
#Aktualności

Święto Szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

W piątek 16 września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie odbyło się Święto Szkoły, podczas którego ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych.  

Uroczystą akademię rozpoczęli Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektor CKZiU Małgorzatą Dembińską witając zebranych gości. Po odśpiewaniu hymnu nadszedł czas na akt ślubowanie klas I. Odświętnie ubrani uczniowie zobowiązali się do rzetelnego zdobywania wiedzy oraz patriotycznej postawy. Kolejnym punktem programu była prezentacja kilku szkolnych ciekawostek podzielonych na kategorie. W części artystycznej na scenie pojawili się uczniowie, którzy „opowiedzieli” zebranym o tym, co dzieje się w murach szkoły po lekcjach.

- Wszystkim Pierwszoklasistom serdecznie gratuluję i życzę, aby wysiłek w pogłębieniu wiedzy przyniósł Wam kolejne sukcesy w życiu a czas nauki przyniósł wiele radosnych i twórczych chwil - powiedział Starosta Będziński Sebastian Szaleniec

Starosta Będziński Sebastain Szaleniec

W uroczystości wzięli udział również: dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP Rafała Adamczyka - Joanna Kobryń, Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego - Jan Powałka, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego - Halina Mentel, Radna Powiatu Będzińskiego - Bożena Łapaj, Sekretarz Powiatu Będzińskiego - Agata Fazan, Naczelnik Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego - Aldona Kopczyńska, oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Wojciech Olesiński.

2022_09_16_CKZiU_Świeto_szkoly

CKZiU Święto szkoły

15 zdjęć
do góry