• Tłumacz języka migowego
BIP
14/11 2023
#Aktualności

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2023-2027

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dnia 14 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2023-2027. W posiedzeniu udział wziął Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Panem Wojciechem Olesińskim, a także nowo wybrani członkowie. Podczas dzisiejszego posiedzenia wręczone zostały powołania Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, wybrana została także Przewodnicząca - została nią Sekretarz Powiatu Agata Fazan i Wiceprzewodnicząca- funkcję tą będzie pełniła Radna Rady Powiatu Będzińskiego Bożena Łapaj. Przyjęto również Regulamin Rady. Rada wydała dwie opinie, w sprawie przesunięć w planie wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie fakultatywnych zadań w 2023 roku oraz przesunięć w planie wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2023 roku.

W posiedzeniu wzięli udział również m.in.: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha oraz Wiceprezydent Miasta Będzina Aneta Witkowska-Złocka.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

do góry