• Tłumacz języka migowego
BIP
06/03 2023
#Ogłoszenia

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłata roczna przekształceniowa za rok 2023.

Informujemy, iż do dnia 31 marca 2023r. winna być uiszczona opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłata roczna przekształceniowa za rok 2023.

W przypadku braku zmian dotyczących wysokości wyżej wymienionych opłat, starostwo nie wysyła informacji o wysokości należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

Informację o wysokości opłaty wysyła się tylko wówczas, gdy następuje aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste oraz opłatę roczną przekształceniową należy uiścić w kwocie, wynikającej z ostatniego powiadomienia otrzymanego z Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego: 46 8438 0001 0020 0656 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Będzinie lub w kasie starostwa.

Więcej informacji udzielają pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pod numerami telefonów: (32) 36 80 783 i (32) 36 80 785.

do góry