• Tłumacz języka migowego
BIP
10/04 2024
#Aktualności #Ogłoszenia

Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 ustawy  z  dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023, poz. 1394) 

zawiadamiam 

o planowanym wygaszeniu z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone będą podlegały powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków określających dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z art. 71 Ustawy prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2023 poz. 1047 z późn. zm.).

Obwieszczenie wraz z załącznikiem zawierającym zestawienie pojazdów przeznaczonych do wygaszenia decyzji o rejestracji zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie:  www.bip.powiat.bedzin.pl.

STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

Podano do publicznej wiadomości: 10.04.2024

 

  1. Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu.pdf https://www.bip.powiat.bedzin.pl/res/serwisy/pliki/34852266?version=1.0
  2. Załącznik do Obwieszzcenia - Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów -Powiat Będziński.pdf https://www.bip.powiat.bedzin.pl/res/serwisy/pliki/34852283?version=1.0
do góry