• Tłumacz języka migowego
BIP
12/12 2023
#Aktualności #Ogłoszenia

Obowiązkowa rejestracja pojazdów od nowego roku

Od 1 stycznia 2024 roku zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowaniem pojazdu. Pozostanie obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu.

Zgodnie z przepisami ustawy PoRD, właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni). Niedochowanie tego terminu oznacza konsekwencje finansowe - nowelizacja przepisów  wprowadziła sztywne stawki. Kierowca zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości:

  • 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który nie zawiadomił organu o zbyciu pojazdu (obecna wysokość kary od 200 zł do 1 000 zł),
  • 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary od 200 zł do 1 000 zł za brak zgłoszenia nabycia pojazdu),
  • 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni.

Zmiana przepisów zapewni aktualność danych właścicieli pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazuje m.in. Policja i inne służby, chociażby nakładające mandaty. Rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów, ale wobec braku przerejestrowania i wprowadzenia zmiany danych nadal figurują w CEPiK jako właściciele.

Nowelizacja przepisów nastąpi na podstawie ustawy z 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 poz. 1394).

do góry