• Tłumacz języka migowego
BIP
15/06 2022
#Aktualności

Najlepsi odebrali Nagrody Starosty!

Nagrody Starosty laureaci
 
Siedmiu laureatów odebrało 14 czerwca z rąk Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, nagrody za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. Wszystkim wyróżnionym pogratulowali również Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Powałka, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Adam Szydłowski i Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Marek Rajca. Uroczyste uhonorowanie zwycięzców odbyło się na deskach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, gdzie po części oficjalnej każdy Artysta przygotował występ prezentując swój niepowtarzalny talent.
- W tym roku, tak jak w poprzednich latach wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki. Występujący indywidualnie lub w zespole. Posiadający zupełnie inną wrażliwość. Odmienni w sposobie wyrażania, mówiący zupełnie innym „językiem kultury”. Wszystkie osoby, które otrzymały dzisiaj nagrody łączy miłość do rozpowszechniania kultury oraz ogromne przywiązanie do swojej małej ojczyzny, jaką jest niewątpliwie Powiat Będziński. Wszyscy nagrodzeni swoimi zasługami w obszarze kultury i sztuki każdego dnia przyczyniają się do rozwoju i promowania naszego Powiatu oraz całego regionu - powiedział Starosta.
 
Spośród 15 zgłoszonych kandydatów, komisja obradująca w sprawie rozpatrzenia wniosków, podjęła decyzje o przyznaniu Nagród Starosty Będzińskiego następującym laureatom:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzowicach - zgłoszony przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”;
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Przeczycach - zgłoszony przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego;
3. Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewkach - zgłoszony przez Zdzisława Banasia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz;
4. Kapela „Gródków” - zgłoszona przez Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia;
5. Regionalny Zespół Folklorystyczny Jaworznik - zgłoszony przez Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerbę;
6. Martyna Kobus - zgłoszona przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”;
7. Czesława Wojdas - zgłoszona przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejskego.
 
Zaproszenie do udziału w gali przyjęli znamienici goście: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego: Ewa Bierońska i Jan Mucha, Wiceprezydent Miasta Będzina Anna Drzewiecka, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Adamczyka reprezentowała Joanna Kobryń, Sekretarz Powiatu Agata Fazan, Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca reprezentowała Redaktor Naczelna „Echo Czeladzi” Wiesława Konopelska, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Skarbnik Powiatu Aneta Roemer, Radni Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodniczący Rad Miast i Gmin, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. bryg. Arkadiusza Sperę reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie mł. bryg Szymon Gwóźdź, Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie Wiolettę Lisowską reprezentował Zastępca Dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie Kamil Gryma oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Patrycja Gruca- Hołota.

15_06_22_ Najlepsi odebrali Nagrody Starosty

do góry