• Tłumacz języka migowego
BIP
26/03 2024
#Aktualności

Nagrody Starosty rozdane!

Nagrody Starosty rozdane!

Dwudziestu-jeden laureatów, we wtorek 26 marca z rąk Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, Wicestarosty Będzińskiego Dariusza Waluszczyka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Powałki odebrało nagrody za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. Uroczyste uhonorowanie zwycięzców odbyło się tradycyjnie na deskach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Po części oficjalnej można było posłuchać występów muzycznych laureatów.

- Dzisiejsze popołudnie jest wyjątkowe, nie tylko ze względu na bardzo wyjątkowych laureatów, którym już za chwilę zostaną wręczone nagrody, ale również ze względu na to, że jest to ostatnia Gala Nagród Starosty za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury w VI kadencji Rady Powiatu Będzińskiego. Wszystkie te niezwykle zdolne osobowości, które cechuje ponadprzeciętna aktywność społeczna, ogromne zaangażowanie i ciągła chęć samodoskonalenia można bez wątpienia nazwać naszą ogromną chlubą. Chlubą Powiatu Będzińskiego. Jak się Państwo domyślają, wybór laureatów, wśród których znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki był zadaniem niełatwym. W tym roku wyjątkowo nagrodzonych zostało aż 21 ponadprzeciętnych osobowości, więc jak wspominałem na początku jest to Gala szczególna- mówił Starosta Będziński.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów, komisja obradująca w sprawie rozpatrzenia wniosków, podjęła decyzje o przyznaniu Nagród Starosty Będzińskiego następującym laureatom:

1. Łukasz Komoniewski Prezydent Miasta Będzina

2. Rafał Adamczyk Burmistrz Miasta Sławkowa

3.  Zbigniew Szaleniec Burmistrz Miasta Czeladź

4. Tomasz Szczerba Burmistrz Miasta Wojkowice

5. Grzegorz Podlejski Wójt Gminy Mierzęcice

6. Małgorzata Bednarek Wójt Gminy Bobrowniki

7. Zdzisław Banaś Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

8. Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary

9. Kapela Regionalna Mierzęcice

10. Michał Dziedzic

11. Wojciech Borkowski

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzęcicach

13. Zespół Śpiewaczy „OD DO” z Preczowa działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Psarach

14.  Zespół Wokalny Wianki

15.  III Wielopoziomowa Zagłębiowska Drużyna Integracyjna ZHP „Kajtki Czarodzieje” w Czeladzi

15. Henryka Jurkiewicz

16. Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce

17. Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

18. Młodzieżowa Orkiestra dęta „Strażak” Wojkowice Kościelne

19. Towarzystwo Miłośników Sławkowa

20.  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

21. Zespół wokalny „Wianki” działający przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym i Domu Kultury w Sączowie

Gratulujemy!

Nagrody Starosty rozdane!

Nagrody Starosty rozdane!

22 zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry