• Tłumacz języka migowego
BIP
18/03 2024
#Aktualności

III posiedzenie Rady Seniorów

III posiedzenie Rady Seniorów

Dzisiaj, w Sali Sesyjnej,  odbyło się III posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Będzińskiego. 17-osobowa Rada Seniorów, będąc organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentacją mieszkańców powiatu, będących osobami starszymi, która stanowi płaszczyznę aktywnego uczestniczenia Seniorów w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej. Na dzisiejszym spotkaniu Radni Seniorzy zapoznali się z prezentacją  Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, podsumowującą bogaty dorobek Powiatu Będzińskiego w latach 2018-2024. Informację o dotychczasowej realizacji programu "AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2024-2028" przedstawił  zaś Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Sławomir Brodziński. Czas poprzedzający Święta Wielkiej Nocy był też okazją do wręczenia Radnym Seniorom okolicznościowych upominków wielkanocnych. W wydarzeniu uczestniczyła Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Halina Mentel.

III posiedzenie Rady Seniorów

III posiedzenie Rady Seniorów

11 zdjęć
do góry