• Tłumacz języka migowego
BIP
23/03 2023
#Aktualności

Zaproszenie na wykład stacjonarny pt. „Metody poszukiwania pracy”

Zaproszenie na wykład stacjonarny pt. „Metody poszukiwania pracy”

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych na spotkanie stacjonarne „Metody poszukiwania pracy”, które odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17a, 6 kwietnia 2023, o godzinie 9:00 i poprowadzone zostanie przez doradcę zawodowego - Martę Staroszyńską.

Status osoby bezrobotnej nie jest wymagany, natomiast osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie proszone są o zgłaszanie chęci udziału u doradcy klienta w celu ujęcia w Indywidualnym Planie Działania. Termin zgłaszania chęci udziału do dnia 4.04.2023 r. osobiście lub telefonicznie 573 205 891 lub 573 205 892.

 

do góry