• Tłumacz języka migowego
BIP
13/06 2022
#Aktualności

XXXVII sesja Rady Powiatu Będzińskiego

Dnia 13 czerwca 2022 roku, odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Będzińskiego, której zasadniczym tematem było udzielenie Zarządowi Powiatu Będzińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 oraz wotum zaufania. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Aneta Praszkiewicz zaprezentowała Raport o stanie Powiatu. Po debacie nad raportem, Wysoka Rada w głosowaniu udzieliła Zarządowi Powiatu Będzińskiemu wotum zaufania. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Skarbnik Powiatu Będzińskiego Anetę Roemer sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego Powiatu Będzińskiego za rok 2021. Rada Powiatu Będzińskiego w głosowaniu udzieliła Zarządowi Powiatu Będzińskiego absolutorium.

- Chciałbym podziękować w imieniu swoim i Zarządu Powiatu Będzińskiego za udzielone absolutorium. To dla nas bardzo ważne i motywujące do dalszego działania. Jest to duży sukces na który każdego dnia pracuje wiele osób. Dziękuję bardzo wszystkim współpracownikom, życząc jednocześnie wytrwałości w realizacji zobowiązań i oczekiwań mieszkańców Powiatu Będzińskiego - powiedział Starosta.

 Przemówienie Starosty

W sesji udział wzięli: Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego: Ewa Bierońska i Jan Mucha, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego: Adam Szydłowski i Marek Rajca, Radni Rady Powiatu Będzińskiego, Sekretarz Powiatu Będzińskiego Agata Fazan, dyrektor PZZOZ Aldona Sylwa, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ dr Dariusz Jorg oraz Posłowie na Sejm RP: Barbara Dolniak i Waldemar Andzel, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera, dyrektorzy jednostek powiatowych, naczelnicy, kierownicy i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie.

XXXVII sesja Rady Powiatu Będzińskiego

do góry