• Tłumacz języka migowego
BIP
09/12 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - działka numer 92/51 obręb Grodziec

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899)

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 92/51 o powierzchni całkowitej 320m2,obręb Grodziec, stanowiąca użytek (dr) - drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa stanowi teren, na którym w części usytuowane są garaże, będące własnością osób trzecich oraz w części stanowi dojazd do garaży.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej.

CEL NAJMU: pod garaż, droga dojazdowa
POWIERZCHNIA NAJMU: pod garaż 15,60m2
droga dojazdowa 12,03m2
CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata
WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,80 zł netto/m2 za grunt pod garażem oraz 0,60 zł netto/m2 za drogę dojazdową, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-12-09 wykaz - dz. 92.51 Będzin.pdf
ilość pobrań: 23
wykaz - dz. 92.51 Będzin.pdf 641,09KB zobacz

do góry