• Tłumacz języka migowego
BIP
23/09 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w gminie Czeladź - ul. Zwycięstwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w gminie Czeladź                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 22/1 o powierzchni 6160m2 stanowiąca użytek gruntowy  o symbolu dr -drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00052974/0. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Czeladzi. Przeznaczona do użyczenia część nieruchomości leży poza pasem drogowym drogi powiatowej - ul. Zwycięstwa w Czeladzi.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 23 października 2019r. przedmiotowa działka przeznaczona jest tereny zabudowy usługowej - usług publicznych.

CEL UŻYCZENIA: na posadowienie pomnika „Szlaki Orląt Lwowskich” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,0600 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

 

 

                                                                                           STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                              SEBASTIAN SZALENIEC

                                                                                             

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-09-23 22.1 Czeladź.pdf
ilość pobrań: 89
22.1 Czeladź.pdf 607,49KB zobacz

do góry