• Tłumacz języka migowego
BIP
28/04 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Bobrowniki działka nr 1830/2

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do najmu na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Bobrownikach.


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość położona jest w Bobrownikach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1830/2 o powierzchni 4852m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe (548m2) oraz użytek (Bi) - inne tereny zabudowane (4304 m2), karta mapy 2, obręb Dobieszowice. Nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków stanowi własność Skarbu Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość jest nieogrodzona, niezagospodarowana, z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu:
5KDL - teren drogi publicznej klasy „lokalna”
6KDW - teren drogi wewnętrznej
9MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

CEL NAJMU: magazynowo-składowe
POWIERZCHNIA NAJMU: 4852m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,00 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.


STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-04-28 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Bobrowniki działka nr 18302 .pdf
ilość pobrań: 74
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Bobrowniki działka nr 18302 .pdf 614,31KB zobacz

do góry