• Tłumacz języka migowego
BIP
27/07 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, ul. Marii Konopnickiej

Herb Powiatu

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899)

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 92/47 o powierzchni całkowitej 1716m2, stanowiąca użytek (dr) - drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W Dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych związanych z innymi nieruchomościami. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość oznaczona numerem 92/47 stanowi teren między blokami Wspólnot Mieszkaniowych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Dla terenu działki numer 92/47 gmina nie ma planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/398/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2013r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu Mn-2)

 

CEL NAJMU: pod śmietnik POWIERZCHNIA NAJMU: 15m2 CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,00 zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-07-27 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, ul. Marii Konopnickiej
ilość pobrań: 30
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, ul. Marii Konopnickiej 199,33KB zobacz

do góry