• Tłumacz języka migowego
BIP
27/07 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, ul. Koszelew

Herb Powiatu

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 223/22 Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy najmu części nieruchomości Skarbu Państwa, położnych w Będzinie przy ulicy Koszelew

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/9 o powierzchni całkowitej 21m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00030161/8 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 o powierzchni całkowitej 1739m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III widnieją wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego związanego z ustanowieniem służebności drogi koniecznej przebiegającej przez działkę 13/33 oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi działkami. Dział IV wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość oznaczona numerem 13/9 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i zabudowana jest garażem będącym własnością osób trzecich. Nieruchomość oznaczona numerem 13/33 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i stanowi drogę dojazdową do garaży.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

 

CEL NAJMU: pod garaż droga dojazdowa POWIERZCHNIA NAJMU: pod garaż 21m2 droga dojazdowa 72,45m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,80 zł netto/m2 za grunt pod garażem oraz 0,45 zł netto/m2 za drogę dojazdową, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-07-27 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, ul. Koszelew
ilość pobrań: 91
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, ul. Koszelew 201,4KB zobacz

do góry