• Tłumacz języka migowego
BIP
14/03 2023
#Aktualności

Remont drogi powiatowej 4714S przy ul. Piłsudskiego!

 Remont drogi powiatowej 4714S przy ul. Piłsudskiego

Trwa przebudowa drogi powiatowej 4714S przy ul. Piłsudskiego w Będzinie, która planowo obejmie długość około 850 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Małobądzką do nowej nawierzchni w obrębie ronda. 

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni lub wzmocnienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 19 października 2023 roku, a jej wartość umowna to 4 389 000,00 zł, z czego 3 420 000,00 zł. pochodzi z dofinansowania z Funduszu Polski Ład.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Remont drogi powiatowej 4714S przy ul. Piłsudskiego

do góry