• Tłumacz języka migowego
BIP
30/01 2024
#Aktualności #Komunikaty

II posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Będzińskiego

II posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Będzińskiego

odbyło się 29 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Będzinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady Seniorów.
  4. Zapoznanie się z projektem sprawozdania z realizacji programu "AS - Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019 - 2023" za rok 2023 - podsumowanie za lata 2019 - 2023.
  5. Zapoznanie się z projektem programu "AS - Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2024 - 2028".
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
do góry