mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Raport – budżet na 2013r.

 

W dniu 20 grudnia 2012r. podczas XIX sesji Rady Powiatu Będzińskiego - która odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 - przyjęty został przez radnych budżet Powiatu Będzińskiego na rok 2013.

 

Najważniejsze  założenia  oraz kategorie budżetu powiatu na 2013 r. przedstawił w trakcie sesji Starosta Będziński Krzysztof Malczewski. Wieloletnią prognozę finansową powiatu - instrument wieloletniego planowania w jednostce samorządu terytorialnego - oraz relacje pomiędzy obu dokumentami zaprezentował Skarbnik Powiatu Cezary Baryłko.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego przygotowując projekt budżetu na 2013r. uważa, że jest on jednym z trudniejszych budżetów. Niekorzystna struktura dochodów budżetowych, systematycznie rosnące koszty utrzymania mają przełożenie nie tylko na realizację zadań własnych, ale także na wspieranie  zadań zleconych do realizacji. Koniecznym zatem będzie szukanie kompromisów pomiędzy możliwościami finansowymi a realnymi potrzebami.

 

Podstawowe wielkości charakteryzujące syntetycznie  budżet na rok 2013 kształtują się jak poniżej:

Prognozowane dochody ogółem: 102.362.356zł.


w tym:

 

dochody bieżące: 93.902.812zł.
dochody majątkowe: 8.459.544zł.

 

Przychody: 3.330.000zł.

 

Prognozowane wydatki ogółem: 104.661.378zł.


w tym:

 

wydatki bieżące: 93.207.598zł.
wydatki majątkowe: 11.453.780zł.

 

Rozchody: 1.030.978zł.

 

Projekt budżetu na 2013r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W głosowaniu uzyskał on poparcie 19 radnych oraz przy 8 głosach wstrzymujących się.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie