mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Budżet 2012

 

Podczas XI sesji Rady Powiatu Będzińskiego, która odbyła się 22 grudnia 2011r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie przyjęty został przez radnych budżet Powiatu Będzińskiego na 2012 rok.

 

Główne założenia i kategorie budżetu na 2012 r. przedstawił podczas sesji Starosta Będziński Krzysztof Malczewski. Skarbnik Powiatu Cezary Baryłko przedstawił wieloletnią prognozę finansową powiatu oraz relacje pomiędzy obu dokumentami.

 

W przekonaniu Zarządu Powiatu, który przygotował plan finansowy na rok 2012 jest on budżetem trudnym, ale wykonalnym. Należy jednak poszukiwać kompromisu pomiędzy możliwościami finansowymi a oczekiwaniami i realnymi potrzebami.

 

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet na 2012rok kształtują się następująco:

Prognozowane dochody ogółem: 102.141.437  zł.
w tym:


dochody bieżące: 93.745.461  zł.
dochody majątkowe: 8.395.976  zł.

 

Przychody: 4.500.000  zł.

Planowane wydatki zamykają się kwotą 105.439.764  zł.


w tym:


wydatki bieżące: 95.261.247  zł.
wydatki majątkowe: 10.178.517  zł.

 

Rozchody: 1.201.673  zł.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W głosowaniu uzyskał on poparcie 19 radnych przy 5 głosach przeciw oraz 2 głosach wstrzymujących się.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie