mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Budżet 2011

 

W dniu 28 grudnia br. podczas III sesji Rady Powiatu, która odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6, przyjęty został przez radnych Budżet Powiatu Będzińskiego na 2011r.

Główne założenia i kategorie przyszłorocznego budżetu przedstawił podczas sesji Starosta Będziński Krzysztof Malczewski. Skarbnik Powiatu Cezary Baryłko scharakteryzował natomiast projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu i jego relacje z planem finansowym.

W przekonaniu Zarządu, który przygotował projekt uchwały, plan finansowy Powiatu na 2011r. jest jednym z trudniejszych budżetów, co jest następstwem kilku przesłanek, m.in.: względnie niskiego wyniku budżetu na 2010r., niekorzystnej struktury prognozowanych na rok 2011 dochodów oraz rosnących kosztów wykonywania zadań bieżących. Budżet ten trudno postrzegać jako jednoznaczny plan prorozwojowy dający możliwość kreowania elastycznej polityki inwestycyjnej i szerokiego wspierania ubogich zazwyczaj zadań zleconych. W większości obszarów cechuje go raczej klimat wdrażanych rozwiązań oszczędnościowych.

 

Mimo niekorzystnej struktury dochodów w 2011r. i systematycznie rosnących kosztów utrzymania większość zadań własnych zabezpieczono w sposób optymalny w relacji do możliwości finansowych, a rozpoczęte zadania inwestycyjne będą w większości kontynuowane – powiedział Starosta Malczewski.

Podstawowe wielkości charakteryzujące w sposób syntetyczny przyszłoroczny plan finansowy to :

Prognozowane dochody ogółem 89.231.949 zł.


w tym:


· dochody bieżące 83.210.241  zł.
· dochody majątkowe 6.021.708  zł.


Przychody wynoszące 2.998.878  zł.
Planowane wydatki zamykają się kwotą 91.095.444  zł.


w tym:

· wydatki bieżące 83.164.547  zł.
· Wydatki majątkowe 7.930.897  zł.


Rozchody, które zaplanowano na 1.135.383  zł.

 

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz pozytywną opinie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W głosowaniu zyskał on poparcie 24 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie