mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

             Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 oraz

Zarząd Powiatu Będzińskiego

  reprezentujący interesy Powiatu Będzińskiego

  informują,

           że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

          o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)

przeznaczyli nieruchomości do  dzierżawy i najmu

 

Wykaz tych nieruchomości wywieszono na 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17.

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

hala przemysłowa o powierzchni 208,71 m2 usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

 

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
 4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niewykwalifikowane.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

 

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON;
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 15 lipca 2016r. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120.

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

  informuje,

           że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

          o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)

przeznaczył nieruchomości do  dzierżawy

 

Wykaz tych nieruchomości wywieszono na 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie

przy ulicy Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17.

Wyniki obrad Komisji Konkursowej w Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W dniu 20.05.2016 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w wysokości:

 

1)      „Wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych na terenie powiatu będzińskiego” – oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” –
2 000,00 zł.

 

2)      „Ziemia Będzińska wczoraj i dziś – V edycja pocztówek” – oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Będzina – 2 500,00 zł.

 

3)      „Warsztaty Artystyczne  2016” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego - 800,00  zł.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 


Wyniki obrad Komisji Konkursowej  w Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

W dniu 20.05.2016 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości:

 

1)       „Akademia Ruchu z KS Mistral – popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral – 4 254,97 zł.

 

2)       „Dzień Sportu-Piknik Rodzinny – czyli zakończenie sezonu sportowo- rekreacyjnego najmłodszych mieszkańców Powiatu poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu z rodzinami mająca na celu promocję sportu i rekreacji, zacieśnienie więzi rodzinnych wśród dzieci Powiatu Będzińskiego” – oferta złożona przez Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu – 3 634,60 zł.

 

3)      „Ruszamy Powiat z kanapy!” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior – 7 000,00 zł.

 

4)        „Upowszechnienie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 85 KWK Paryż  – 3 110,43 zł.

 

5)      „Organizacja Zawodów Wędkarskich” - oferta złożona przez Okręg PZW w  Katowicach Koło PZW nr 1 Będzin  – 2 000,00 zł.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

     Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

  informuje,

           że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

          o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)

przeznaczył nieruchomości do  dzierżawy

 

Wykaz tych nieruchomości wywieszono na 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie