mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do  zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, zlokalizowanej w Rogoźniku, gmina Bobrowniki, w rejonie ulicy Okrzei, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2662 o powierzchni 570 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi Księgę Wieczystą
nr KA1B/00048612/4.

 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik” przyjętego Uchwałą nr XLI/512/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rady Gminy w Bobrownikach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3093 z dnia 5 czerwca 2014 r.) działka oznaczona nr ewidencji gruntów 2662, obręb Rogoźnik położona jest na terenie oznaczonym symbolem: R-33 MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie