mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Ogłoszenie o zamiarze zezwolenia na udostępnienie działek 4449/1, 4611 w Sławkowie

 

Ogłoszenie

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania  decyzji zobowiązujących właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której  przysługują inne prawa rzeczowego do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Sławków, obręb Sławków, oznaczonej jako działka numer 4449/1 o powierzchni 1,4823 ha oraz nieruchomości usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Sławków, obręb Sławków, oznaczonej jako działka numer 4611 o powierzchni 0,4813 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Cieśle – Bukowno.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 9 czerwca 2017 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowych nieruchomości.

 

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalających na ich udostępnienie.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku
do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie