mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

 

 

 

Będzin, 2017-04-24

 

WGiGN-VI.6821.2.2016

 

 

O b w i e s z c z e n i e

S t a r o s t y    B ę d z i ń s k i e g o

 o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Starosta Będziński – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – zawiadamia, że w dniu 24.04.2017 r. została wydana decyzja nr WGiGN-VI.6821.2.2016, na podstawie art. 124b,
w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zezwalająca na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławków obręb Sławków oznaczonej nr działki 84
o powierzchni 0,2935 ha, spółce PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Górnośląski z siedzibą w Katowicach, w celu wykonania czynności związanych
z remontem napowietrznych linii kablowych SN 20 kV PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów, realizowanym jako inwestycja o nazwie: „Remont linii napowietrzno kablowych SN PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów”.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie