mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 29 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

 

 

                                                             Ogłoszenie

 

 

 

         Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

                                                             Ogłoszenie

 

         Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

                                                       Starosta Będziński

                           wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje  o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Będzinie na k.m. 10, oznaczonej jako działka numer 25/1 o powierzchni 2686 m.kw., zapisanej w jednostce rejestrowej nr 2951,  w związku z budową sieci ciepłowniczej  2 x DN 600/800, realizowanej na wniosek Spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, reprezentowanej przez Radcę  Prawnego dr Mirosława Pawełczyk - Pawełczyk & Szura Kancelaria  Radców Prawnych Spółki Partnerskiej, ul. 3-go Maja 24/4, 40-096  Katowice, jako inwestycja p.n.: „Wykonanie zasilania Magistrali Wschodniej  oraz Południowej ze Źródła Łagisza”.

 Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ w ewidencji gruntów figuruje zapis właściciel nieustalony. 

           W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Sączewskiego 6  lub  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem (32)  368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, piątek w godzinach 7.30-14.00.

          Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie