mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 29 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia działalności obchodził w sobotę 25 października chór „Katarzyna" z Będzina – Grodźca.

Dziewięćdziesiąt lat chóru „Katarzyna"

 

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia działalności obchodził w sobotę 25 października chór „Katarzyna" z Będzina – Grodźca.

 


Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą w grodzieckim kościele pw. św. Katarzyny. Po nabożeństwie chórzyści wraz z gośćmi przeszli do sali reprezentacyjnej grodzieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej (której orkiestra towarzyszyła chórowi podczas uroczystości). Tam wspólnie wspominano najważniejsze wydarzenia w historii chóru, a osobom szczególnie wspierającym jego działalność wręczono pamiątkowe statuetki. Nie zabrakło również urodzinowego tortu.

 

 

 


- Dziewięćdziesiąt lat to ogrom czasu, to często więcej, niż trwa całe życie człowieka. Chór „Katarzyna" niezmiennie pozostaje artystycznym, religijnym i kulturalnym fenomenem Grodźca. Dziś już nie sposób sobie wyobrazić, żeby tego śpiewu mogło nam kiedyś zabraknąć – powiedział Emil Bystrowski, przewodniczący rady powiatu, który znalazł się w gronie wyróżnionych przez członków chóru jubileuszową statuetką.

 

 

 


Jak czytamy na stronie parafii pw. św. Katarzyny w Będzinie, piękna historia chóru rozpoczęła się w 1924 roku, gdy stanowisko organisty objął w tym kościele Feliks Roman Kostulski. Utworzył on czterogłosowy chór mieszany, który zapoczątkował długoletnią działalność śpiewaczą w Grodźcu.


Członkowie chóru rekrutowali się głównie z amatorskiego chóru „LIRA", działającego przy Kopalni „Grodziec" oraz muzyków zrzeszonych w orkiestrach dętych przy Cementowni „Grodziec", Kopalni „Grodziec" oraz orkiestry wiejskiej. Chór przetrwał lata okupacji, a po wojnie został reaktywowany w 1945 r. przez organistę, kresowiaka Stanisława Zajkowskiego oraz proboszcza parafii ks. Juliana Sumę. Wzmocnili liczebnie skład dokonując naboru spośród harcerzy zrzeszonych w licznie powstałych organizacjach w Grodźcu . Od 1956 roku organistą prowadzącym chór był Edward Ponczek, a od roku 1989 do dzisiaj chór prowadzi organista i chórmistrz, absolwent Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu - Stanisław Sochacki. Chór działał do 2012 r. w ramach Grodzieckiego Towarzystwa Śpiewaczego „Katarzyna" i pod taką nazwą został zarejestrowany w Polskim Związku Chórów i Orkiestr - Oddział Śląski w Katowicach. Obecnie chór nie jest zrzeszony.


Potocznie nazywany jest chórem „Katarzyna". Ma w swym repertuarze około stu pięćdziesięciu pieśni. Są to utwory zarówno religijne, jak i świeckie, w tym patriotyczne, harcerskie, ludowe. W swym repertuarze ma utwory wybitnych klasyków muzyki: Bacha, Mozarta, Gounoda, Góreckiego, Boysa, Beethovena, Moniuszkę, Franka oraz innych kompozytorów. Chór śpiewa w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9:30, uczestniczy we wszystkich uroczystościach kościelnych i świeckich, które odbywają się na terenie Będzina i okolicy. Chór zaznaczył swoją obecność śpiewając podczas mszy św. w kościołach innych województw (kieleckie, częstochowskie, małopolskie, lubelskie, wrocławskie, opolskie, mazowieckie). Uczestniczył w zbiorowym śpiewie połączonych chórów Diecezji Sosnowieckiej i Filharmonii Śląskiej w Katowicach podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu.


Chór na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat koncertował także poza granicami kraju, reprezentując Będzin i muzykę chóralną w Austrii (Kahlenberg), na Ukrainie (Bazylika Metropolitalna we Lwowie), w Czechach (Jabłonkowo), a także na Litwie (Kasiadorys, Zasilu i Wilno - przed ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej).


Wielkim pasjonatem chóru był proboszcz parafii śp. ks. kan. Stanisław Wojtuszkiewicz, który ufundował dla chóru stroje galowe, a także uczestniczył wielokrotnie w koncertach wyjazdowych.


W 2007r. wraz z zarządem chóru proboszcz przyjął współorganizację eliminacji V Edycji Pieśni Maryjnej Magnificat w kościele św. Katarzyny, które prowadziła nieodżałowana dyrektor artystyczny PZChiO w Katowicach mgr Barbara Zielonka-Rusin.


Dzięki pasji ludzi, pracy organisty-dyrygenta chóru oraz społecznie działającym zarządom, chór może poszczycić się wielkim dorobkiem koncertowym w ostatnim dziesięcioleciu.


Chór na 80-lecie swojego istnienia w 2004r. otrzymał Złotą Odznakę Okręgowego ZChiO w Katowicach. Również w 2004r. otrzymał nagrodę Urzędu Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Staraniem Zarządu pod przewodnictwem Włodzimierza Rojka w 2004r. została wydana monografia pt.: „80-lecie Chóru Katarzyna".


Prezesem chóru jest Jolanta Nikodem.


opr. Krzysztof Kozieł

na podstawie: Jolanta Nikodem, Dorota Duś,

Historia Chóru Parafialnego "Katarzyna" cz. I, www.naszkosciol.info

foto: Michał Koj

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie