mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Zdjęcie przedstawiające samochody ciężarowe i osobowe na autostradzie

 

INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

Wydział Komunikacji uprzejmie informuje, iż w Dz. U. z 2022 r. poz. 209 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, która zobowiązuje przedsiębiorców posiadających, wydane przed wejściem życie niniejszej ustawy, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego, do dostosowania się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Nowe wymogi zawarte są art. 5 ustawy o transporcie drogowym w:
- ust. 2c. o treści:
Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencje), z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.”
- ust. 2d o treści:
„W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.”


W celu dostosowania się do w/w wymogów, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia do organu wydającego zezwolenia (licencje) oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

 

Powyższe wynika z konieczności implementowania w prawie krajowym: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.

 


Dziękujemy
Wydział Komunikacji

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie