mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 30 czerwiec 2022
Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Będzińskiego za 2021 r.

Działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) Zarząd Powiatu Będzińskiego przedstawił Radzie Powiatu Będzińskiego Raport o stanie Powiatu Będzińskiego za 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

 

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 13 czerwca 2022 r., która rozpocznie się o godz. 12.00 w sali nr 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.

 

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Będzińskiego.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 300 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.

 

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 – pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

 

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu lub adres email oraz adres zamieszkania mieszkańca Powiatu Będzińskiego zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 300 podpisów osób udzielających poparcia. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

 

Treść Raportu dostępna tutaj: https://www.bip.powiat.bedzin.pl/kadencja-vi-2018-20234

 

 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie