mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

 

Tytuł projektu

Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej

Nr i nazwa poddziałania

4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu

1 694 210,93 PLN

Uzyskane dofinansowanie

1 030 287,80 PLN

Okres realizacji

30.08.2018 – 31.12.2021

 

Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Będzinie (budynek nr 2), ul. Chopina 1, 42-500 Będzin. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: termomodernizacja,  w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ościeży, izolacja ścian fundamentowych, dociepleni stropu i połaci dachowej, docieplenie stropodachu, wymiana rynien, wymiana źródła ciepła, remont dachu, wymiana źródeł światła na źródła technologii LED.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych niezbędnych do produkcji energii, spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynku. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie spadku emisji CO2 i PM10.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie