mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego

 

Tytuł projektu

Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego.

Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Nr i nazwa poddziałania

10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu

2 285 990,03 PLN

Uzyskane dofinansowanie

1 228 322,77 PLN

Okres realizacji

08.02.2018 – 31.12.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejącego budynku znajdującego się w Będzinie przy ul. Krakowskiej 11, celem uruchamiania w nim mieszkań chronionych oraz Powiatowego Centrum Usług Społecznych.
 

Docelowo utworzone będą 4 mieszkania chronione, w których maksymalnie będzie mogło przebywać 17 osób. W części przeznaczonej na Powiatowe Centrum Usług Społecznych utworzone będą m.in. pokoje terapeutyczne, sala konferencyjna/szkoleniowa oraz mieszkanie funkcjonujące w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlane wewnątrz budynku oraz wykonanie zadaszenia, izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, roboty związane z odwodnieniem wokół budynku, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i odgromowej, roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Projekt zakłada także zakup wyposażenia poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich nowym przeznaczeniem.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie