mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Tytuł projektu

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II

Lider projektu (Główny Beneficjent)

 Powiat Będziński

 

Partner projektu

--------

Realizator projektu

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania

11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu

410 481,25 PLN

Uzyskane dofinansowanie

389 957,19 PLN

Okres realizacji

02.2019 – 09.2020

 

Zakres projektu

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 53 uczniów ZSTU, których praktyczna nauka zawodu odbywa się w PCKUiP poprzez organizację kursów zawodowych:

kurs "Spawania metodą MAG 135 i TIG 141, kurs kierowcy wózka jezdniowego  z napędem silnikowym oraz kurs "Prawo jazdy kat. B" dających możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez organizację praktyk zawodowych u pracodawców oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów na wszystkich jego etapach, a także poprzez doradztwo zawodowe. Nastąpi też doposażenie jednej pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie