mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

 

 

Tytuł projektu

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I

Lider projektu (Główny Beneficjent)

 Powiat Będziński

 

Partner projektu

--------

Realizator projektu

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania

11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu

1 085 585,52 PLN

Uzyskane dofinansowanie

1031 565,59PLN

Okres realizacji

09.2016 – 12.2018

 

Zakres projektu

 

 

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 159 uczniów ZSTU, których praktyczna nauka zawodu odbywa się w PCKUiP poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, organizację kursów, staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie