mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu

Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie - I etap

Lider projektu (Główny Beneficjent)

 Powiat Będziński

 

Partner projektu

----

Realizator projektu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania

11.1.1 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu

497 509,24 PLN

Uzyskane dofinansowanie

422 882,85 PLN

Okres realizacji

2016-08-01 - 2017-07-31

 

Zakres projektu

 

 

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla Przedszkola działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2017r. Celem wsparcia jest maksymalne zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów rozwojowych i usprawnienie funkcjonowania 12 wychowanków tego przedszkola poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapii grupowej i indywidualnej, które będą wspomagały rozwój wychowanków i zwiększały ich szanse edukacyjne. Podniesiona zostanie jakość edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu na specjalistycznych szkoleniach nowych umiejętności i kompetencji przez 13 nauczycieli objętych wsparciem. Nauczyciele ci będą uczestniczyli w procesie terapeutycznym wychowanków w ramach projektu jak również po jego zakończeniu. Wsparcie otrzymają również matki tych dzieci poprzez wydłużenie pracy przedszkola oraz możliwość udziału w części zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi, co umożliwi im większy udział i współdziałanie w procesie terapeutycznym swoich dzieci.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie