mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Akademia kreatywności i kompetencji w Powiecie Będzińskim

 

Tytuł projektu

Akademia kreatywności i kompetencji w Powicie Będzińskim

Lider projektu

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

http://www.humanitas.edu.pl/Projekty_aktualne_Akademia_kreatywnosci_i_kompetencji_w_powiecie_bedzinskim

 

Partner projektu

Powiat Będziński

Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Społeczny

Wydatki kwalifikowane

2 207 517,98 PLN

Uzyskane dofinansowanie

1 986 766,18 PLN

Okres realizacji

01.07.2016 – 31.05.2018

 

Zakres projektu

 

"AKADEMIA KREATYWNOŚCI I KOMPETENCJI W POWIECIE BĘDZIŃSKIM" 2-letni projekt edukacyjny (realizowany w 2 jednorocznych edycjach) skierowany do 4 szkół ponadgimnazjalnych i 2 szkół kształcących uczniów  niepełnosprawnych w Powiecie Będzińskim, 571 uczniów uczących się w w/w szkołach oraz 36 nauczycieli, zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego w/w szkół, podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez realizację zajęć dydaktycznych w ramach 6 Akademii:

1.Akademii Kompetencji i Umiejętności; kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych,

2.Akademia Eksperymentu: praca metodą eksperymentu,

3.Akademia Kreatywności Projektowej; praca metodą WebQuest,

4.Akademia Efektywności Lingwistycznej; kompetencje języki  obce,

5.Akademia Rozwoju Kompetencji; wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne,

6.Akademia Indywidualizacji Procesu Nauczania; kompleksowe programy wspomagania szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością. 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie