• Tłumacz języka migowego
BIP
19/05 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu i dzierżawy - Czeladź działka nr 68/8

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu i dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344)

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem i dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w Czeladzi
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Czeladzi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 68/8 o powierzchni całkowitej 1091m2, arkusz mapy 39 stanowiąca użytek (Ba) - tereny przemysłowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00008644/5 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość oznaczona numerem 68/8 położona jest w Czeladzi przy ul. Betonowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Stara Kolonia Saturn”, uchwalonego Uchwałą nr LVIII/941/2009 rady Miejskiej Czeladzi z dnia 29 października2009r. ogłoszonego w Dz.Urz.woj. śl. Z 2010r., nr 17 poz. 269 z dnia 4 lutego 2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie obiektów produkcyjnych (symbol planu 2P)

CEL NAJMU I DZIERŻAWY: pod garaże, na tereny rekreacyjne
POWIERZCHNIA NAJMU I DZIERŻAWY: 1062m2
CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU I DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata
WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY: 2,80 zł netto/m2 za grunt pod garażem, płatne w stosunku miesięcznym oraz 0,80 zł netto/m2 za grunt na cele rekreacyjne. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-05-19 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu i dzierżawy - Czeladź działka nr 688 .pdf
ilość pobrań: 4
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu i dzierżawy - Czeladź działka nr 688 .pdf 674,63KB zobacz

do góry