• Tłumacz języka migowego
BIP
05/07 2024
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Czeladź

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 169/24 Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2024r. w sprawie wyrażenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów najmu części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony część nieruchomości usytuowanej w Czeladzi.                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Czeladzi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 31/13, k.m.31 o powierzchni całkowitej 43m2 (Bi) – inne tereny zabudowane opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00022687/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Czeladzi przy ul. Równoległej, stanowi teren zielony przy zabudowie handlowo-usługowe w części zabudowany kioskami handlowymi.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29.06.2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy usługowej – symbol planu 9U.

CEL NAJMU:

handel i usługi

POWIERZCHNIA NAJMU:

9m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA:

nieoznaczony

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU:

150% stawki tj. 9,90 zł netto/m2 na m-c oraz 120 zł netto/rok. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:

do 25 dnia każdego miesiąca w przypadku czynszu płatnego miesięcznie oraz do 31 marca każdego roku.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 i Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Biuro Gospodarki Nieruchomościami ogłoszenia 2024
pdf 2024-07-05 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - działka numer 31.13 Czeladź.pdf
ilość pobrań: 20
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - działka numer 31.13 Czeladź.pdf 714,81KB zobacz

do góry