• Tłumacz języka migowego
BIP
15/03 2023
#Komunikaty

Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Bobrowniki

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Bobrowniki obręb Rogoźnik o numerze geodezyjnym 3306 karta mapy 13, o powierzchni 0,1308 ha przez udzielenie zezwolenia na wykonanie na ww. nieruchomości czynności związanych z remontem przewodów służących do przesyłania gazu tj. istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworzeń-Łagiewniki DN150 mm MOP 2,5 MPa w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa gazociągu relacji Tworzeń-Łagiewniki”.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 15 marca 2023 r., do siedziby Starostwa Powiatowego
w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-03-15 Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Bobrowniki.pdf
ilość pobrań: 6
Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Bobrowniki.pdf 341,38KB zobacz

do góry
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza na bieg w ramach sportowego cyklu - Zabiegany Powiat! Wydarzenie odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 10:00 na terenie Parku Grabek w Czeladzi. Zapisy pod numerem telefonu 32 368 07 08