• Tłumacz języka migowego
BIP
15/03 2023
#Komunikaty

Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Będzin obręb Łagisza

OGŁOSZENIE
Starosty Będzińskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Będzin obręb Łagisza o numerze geodezyjnym 576/1 karta mapy 2, o powierzchni 0,0776 ha przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów służących do przesyłania gazów w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej ś/c Dz160 PE wraz z przyłączem gazu Dz160 PE i stacją pomiarową gazu na przyłączu gazu o przepustowości Q=1000 m3/h dla potrzeb zasilania hal magazynowo-produkcyjno-usługowych zlokalizowanych w Będzinie w rejonie ulicy Pustkowie i DK86”, polegającej na budowie nowego odcinka gazociągu średniego ciśnienia Dz160 PE.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 15 marca 2023 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

Z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik
Biura Gospodarki Nieruchomościami

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-03-15 Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w.pdf
ilość pobrań: 5
Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w.pdf 383,68KB zobacz

do góry
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza na bieg w ramach sportowego cyklu - Zabiegany Powiat! Wydarzenie odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 10:00 na terenie Parku Grabek w Czeladzi. Zapisy pod numerem telefonu 32 368 07 08