• Tłumacz języka migowego
BIP
12/10 2022
#Ogłoszenia

Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji dotyczących udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Będzin obręb Będzin.

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji dotyczących udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Będzin obręb Będzin:
1) o numerze geodezyjnym 22 karta mapy 17, o powierzchni 0,6922 ha oraz o numerze geodezyjnym 86/3 karta mapy 18, o powierzchni 0,3994 ha;
2) o numerze geodezyjnym 20/2, karta mapy 17, o powierzchni 0,3038 ha przez udzielenie zezwolenia na wykonanie na ww. nieruchomościach prac związanych z remontem sieci wodociągowej DN600 w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa rurociągu DN600 od węzła Silma w Dąbrowie Górniczej do ul. Kluczborskiej w Chorzowie”.
W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 12 października 2022 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowych nieruchomości.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania w sprawie
udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek
w godzinach 7.30-14.00.


Z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik
Biura Gospodarki Nieruchomościami

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-10-12 6821-6,13-2022 ogloszenie.pdf
ilość pobrań: 24
6821-6,13-2022 ogloszenie.pdf 408,59KB zobacz

do góry