mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z Ukrainy

 

 

W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie nauką w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Będzińskiego, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie został utworzony oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z terytorium Ukrainy.

Taka forma organizacji kształcenia pozwoli młodzieży na szybszą i łatwiejszą adaptację w nowym środowisku. Aby maksymalnie zwiększyć komfort i efektywność nauczania, w oddziale zaplanowano tygodniowo aż 16 godzin zajęć z języka polskiego, w tym 6 godzin w podziale na mniejsze grupy. Ponadto realizowany będzie materiał m.in. z geografii, matematyki, historii oraz języka angielskiego.

- Utworzenie oddziału przygotowawczego wynika z potrzeb naszych nowych uczniów, dla których bariera językowa okazała się jedną z największych trudności - wyjaśnia Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

- Wierzymy, że tak zorganizowane kształcenie pozwoli uczniom efektywniej przyswajać nową wiedzę, a także w pełni uczestniczyć w życiu szkolnym.- dodaje Starosta.

 

Відділ для підготовки учнів які прибувають на територію Польщі з Украіни.

   У відповідь на зростаючий інтерес до навчання в школах Бенджінского району, в центрі професійної освіти в м. Бенджін був створений підготовчий відділ для учнів які прибувають з територіі України.

    Така форма організації освіти дозволить молоді швидше і простіше адаптуватися в новому середовищі. Щоб максимально підвищити комфорт і ефективність навчання, у відділенні заплановано щотіжня до 16 годин занять з польскої мови, у тому числі 6 годин розбиті на більш дрібні групи. Крім того буде реализований матеріал з географіі, математики, історіі та англійскоі мови.

- Створення підготовчого відділення обумовлене потребами наших нових учнів, для яких мовний бар’єр виявився одним з найбільших труднощів - пояснює Староста в Бенджінє Себастьян Шаленець.

- Ми віримо, що така організована освіта дозволить учням більш ефективно засвоювати нові знання, а також повною мірою брати участь у шкільному житті – додає Староста.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie